Ruby > 15-18, Inches > Swarovski Elements & Crystal