Ruby > Swarovski Elements & Crystal > 15-18, Inches